ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางบ่อ

 ผอ.ชำนาญ รามแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางบ่อพร้อมพบปะคณะครู
โดยมีผอ.เกษม ดวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ ให้การต้อนรับ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

 

Comments are closed.