ทัศนศึกษาป.4-ป.6

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6

ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Comments are closed.