• ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล...

    โรงเรียนวัดบางบ่อยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 21 มกราคม  2563...

  • วันครู 16 มกราคม 2563...

    คณะครูโรงเรียนวัดบางบ่อเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64  วันที่16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรป...

  • วันเด็กแห่งชาติ...

    โรงเรียนวัดบางบ่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562...